БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, управління та права: теорія і практика”Шановні колеги!
Запрошуємо вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників підприємницьких структур взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, управління та права: теорія і практика”, яка відбудеться 22 грудня 2018 року в м. Полтава, Україна.

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:
1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національною економікою.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Національна безпека і оборона в умовах кризових явищ.
6. Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.
7. Економіка сільського господарства і АПК.
8. Енергоефективність економіки.
9. Економіка торгівлі та послуг.
10. Економіка промисловості.
11. Правове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування.
12. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
13. Інновації та інвестиційна діяльність.
14. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
15. Туризм та готельно-ресторанна справа.
16. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
17. Фінанси, банківська справа, страхування.
18. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
19. Економічна кібернетика.
20. Статистика.
21. Маркетинг.
22. Менеджмент.
23. Енергетичний менеджмент.
24. Логістика та транспорт.
25. Публічне управління та адміністрування.
26. Загальнотеоретичні питання правознавства.
27. Цивільні, господарські, екологічні та трудові правовідносини.
28. Право інтелектуальної власності та інформаційне право.
29. Розвиток адміністративного та митного права в Україні та світі.
30. Національне право держав в умовах глобалізації.

Всі учасники конференції отримають:

1) програму конференції (у разі необхідності);
2) сертифікат учасника (у разі необхідності);
3) друкований збірник конференції;
4) електронний збірник конференції буде розміщено на сайті Центру фінансово-економічних наукових досліджень за адресою: http://www.economics.in.ua;
5) розміщення збірника конференції у бібліотеках України.

Для участі у конференції Вам необхідно до 22 грудня 2018 року (включно) надіслати на адресу організаційного комітету:
або
1. Тези.
2. Чек про оплату.
3. Відомості про авторів.
Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів.
Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ:
З метою відшкодування організаційних, видавницьких, поліграфічних витрат на збірник необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 150 грн. за одну публікацію.

Вартість 1 сертифіката учасника 20 грн. (у разі необхідності).
Вартість 1 програми конференції 20 грн. (у разі необхідності).

Обсяг 2-4 сторінки, набрані в редакторі Word у форматі А-4.

У випадку перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки становить 30 грн.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ УЧАСНИКІВ:
Організаційний внесок за електронний варіант збірника складає 5 USD за одну публікацію.
Організаційний внесок за друкований збірник складає 20 USD за одну публікацію (відшкодування видавницьких, поліграфічних та поштових витрат на відправку збірника, програми та сертифіката учасника).
Обсяг 2-4 сторінки, набрані в редакторі Word у форматі А-4.

На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника конференції.
Матеріали будуть надіслані поштою на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про автора протягом 20 днів після проведення наукового заходу.
Сертифікат учасника та програма конференції можуть бути надіслані Вам у разі необхідності.
Прохання сертифікат та програму замовляти завчасно.

Ціна додаткового збірника 65 грн.

Збірнику за матеріалами наукової конференції присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Тези подаються до 22 грудня 2018 року (включно) в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word.
Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5. Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана та мати назву.
Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12 pt., інтервал між рядками – 1. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело.
Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку.
Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [1, с. 105]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою [1, с. 10; 2, с. 11].
Список літератури оформлювати відповідно до вимог, які знаходяться по наступному посиланню: https://drive.google.com/file/d/0B69eZiwNbroEOExhS2doODY2ZHc/view.
Назва файлу та заявки повинна включати прізвище та представлений вид: Васанашвілі_тези та Васанашвілі_заявка.
Мови конференції: українська, російська, англійська, білоруська, польська, чеська.
Кількість співавторів тез – не більше трьох.
Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежується.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Назва секції
УДК
Васанашвілі В. М.
к. е. н., доцент,
професор кафедри економіки підприємства,
Грузинський технічний університет

МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Текст, текст, текст, текст, текст.
Список літератури
1.
2.

Роботи, які не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть розглядатися.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Прізвище, ім’я, по- батькові
Вищий навчальний заклад або організація
Науковий ступінь та вчене звання
Посада (вказати на якій саме кафедрі)
Робочий телефон
Мобільний телефон
E-mail
Оберіть спосіб доставки матеріалів:
− Укрпоштою (звичайним листом – безкоштовно)
або
− Новою поштою (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
Адреса для відправлення матеріалів Наприклад: Дмитренко Іван Степанович, вул. Калинова 17, кв. 78, м. Полтава, 36300 (відправка буде здійснена Укрпоштою, звичайним листом – безкоштовно)
або
Дмитренко Іван Степанович, м. Полтава, відділення № 32, тел. 095-670-08-67 (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
Назва секції
Тема  доповіді
Сертифікат учасника (так / ні)
Прізвище, ім’я, по-батькові осіб яким необхідний сертифікат учасника
Програма конференції (так / ні).
Якщо програма необхідна вкажіть кількість екземплярів


Контакти:
або
Кароліна Олександрівна Бережна– координатор конференції


Сподіваємося на плідну співпрацю!

Немає коментарів:

На платформі Blogger.