БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 вересня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика» з:
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Західноукраїнський національний університет
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Oдеcький державний аграрний універcитет
Сумський державний університет
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Ужгородський національний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Хмельницький інститут МАУП
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.