БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Про Центр

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСУРСНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

1.1. На рівні Міністерства освіти і науки України, обласних державних адміністрацій, вищих навчальних закладах:
1.1.1. Створення інформаційно-ресурсного Центру.
1.1.2. Організація конкурсу щодо найкращого інформаційно-ресурсів вищих навчальних закладах України за результатами діяльності упродовж року.
1.1.3. Створення бізнес-центрів на базі регіональних вищих навчальних закладах України задля місцевих громад, використання існуючих бізнес-інкубаторів.

1.2. На рівні «Освіта/наука»:
1.2.1. Створення на базі веб-сайту Internet-ресурсу з інформаційними матеріалами щодо майбутньої діяльності Центру.
1.2.2. Залучення вузівських бібліотек як майданчиків розповсюдження наукової інформації.
1.2.3. Підготовка та проведення міжнародних конференцій.
1.2.4. Організація та проведення науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи.
1.2.5. Організація курсів для викладачів вузів в рамках підвищення кваліфікації із отриманням відповідних сертифікатів. У подальшому – залучення слухачів курсів як експертів при розробці регіональних програм розвитку.

1.3. На рівні «Студентство»:
1.3.1. Інтегрування регіонального Internet-ресурсу з економічного розвитку у web-спільноти студентів в соціальних мережах.
1.3.2. Конкурс на кращу концепцію комп’ютерної гри стратегічного спрямування з елементами моделювання економічного розвитку територій. За успішних результатів – розробка відповідної комп’ютерної програми, впровадження як засіб моделювання при прийнятті управлінських рішень органами влади та управління.
1.3.3. Конкурс соціальних проектів серед студентів.

2. ДОСЛІДЖЕННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ

2.1. На рівні Міністерства освіти і науки України, вищих навчальних закладах:
2.1.1. Організація діяльності постійно існуючого фахового видання фінансової, економічної та соціальної спрямованості як визначальних напрямів економічного розвитку з подальшою інтеграцією у платформу веб-сайту вищих навчальних закладах України як електронного фахового періодичного видання.

2.2. На рівні «Освіта/наука»:
2.2.1. Підготовка та публікація підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, словників, монографій (в т.ч. колективної) щодо різних аспектів економічного розвитку.
2.2.2. Публікації результатів наукових досліджень в іноземних збірниках та журналах за тематикою.

2.3. На рівні «Студентство»:
2.3.1. Організація видання міжвузівського збірника наукових праць студентів з економічного розвитку з подальшою інтеграцією у платформу веб-сайту вищих навчальних закладах України як електронного періодичного видання.
2.3.2. Підготовка та проведення студентських конференцій з проблематики економічного розвитку.
2.3.3. Організація конкурсу студентських бізнес-планів з подальшим наданням переможцям грантів для реалізації найперспективніших бізнес-ідей.
2.3.4. Організація конкурсу студентських наукових робіт з економічного розвитку.

3. РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

3.1. На рівні Міністерства освіти і науки України, вищих навчальних закладах:
3.1.1. Ініціювання впровадження курсу з економічного розвитку у вищі навчальні заклади України з подальшим наданням йому академічного статусу окремої міжгалузевої наукової дисципліни.
3.1.2. Створення освітніх округів на рівні області з розповсюдженням інформації зі економічного розвитку ЗОШ-ДНЗ.

3.2. На рівні «Освіта/наука»:
3.2.1. Розробка практичного курсу з економічного розвитку для напрямів підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України.
3.2.2. Адаптація навчально-методичних комплексів (формулювання тем курсових та дипломних робіт) щодо вивчення компонентів з економічного розвитку.
3.2.3. Створення дистанційного інтерактивного курсу з економічного розвитку.
3.2.4. Гармонізація курсу з міжнародними рекомендаціями.

4. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ

4.1. На рівні обласних державних адміністрацій:
4.1.1. Проведення фестивалю кіно з економічного розвитку регіонів України.

4.2. На рівні «Освіта/наука»:
4.2.1. Розробка програм практик з економічного розвитку регіонів із урахуванням напрямів підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України.
4.2.2. Організація практичних занять в громадах в рамках навчально-виробничих практик.
4.2.3. Організація літньої школа для молодих науковців.

4.3. На рівні «Студентство»:
4.3.1. Проведення конкурсу випускних робіт на краще висвітлення проблематики з економічного розвитку та пропоновані шляхи розв’язку.
4.3.2. Проведення щорічних студентських дебатів у напрямах фінансової, економічної та соціальної проблематики як компонентів економічного розвитку, результати яких враховувалися при оцінюванні знань за курсом економічного розвитку та профільними дисциплінами.
4.3.3. Конкурс на кращий наочний матеріал з економічного розвитку регіонів України для навчання у ЗОШ-ДНЗ в малюнках, схемах.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

5.1. На рівні обласних державних адміністрацій:
5.1.1. Ініціювання проведення Днів з економічного розвитку.
5.1.2. Проведення регіонального форуму з проблем економічного розвитку за участю представників органів місцевого самоврядування, держслужбовців, керівників бізнес-формувань, науковців та студентів.

5.2. На рівні «Освіта/наука»:
5.2.1. Проведення відкритих лекцій за участю представників ВНЗ.
5.2.2. Організація тренінгів за профільними напрямами для викладачів з виїздом в громади, узагальнення практичного досвіду та видання методичних видань для органів місцевого самоврядування та студентів.
5.2.3. Розширення потенціалу регіональних ресурсно-інформаційних центрів для практикантів.
На платформі Blogger.