БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Законодавча база

Наказ Міністрества освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
Вимоги до оформлення автореферату дисертації
Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел і списку опублікованих робіт
Закон України «Про вищу освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19
Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF
Наказ Міністерства освіти і науки України (МОН) «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16
Наказ Міністерства освіти і науки України (МОН) «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
Постанова Кабінету міністрів України (КМУ) «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF
Постанова Кабінету міністрів України (КМУ) «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи»
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF
Постанова Кабінету міністрів України (КМУ) «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF
На платформі Blogger.