БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти і суспільства”, 29 вересня 2023 р., м. КременчукШановні колеги!
Запрошуємо вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників підприємницьких структур взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти і суспільства”, яка відбудеться 29 вересня 2023 року в м. Кременчук, Україна.

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:
1. Педагогічні науки.
2. Філологічні науки.
3. Архітектура та мистецтвознавство.
4. Економічні науки.
5. Юридичні науки.
6. Психологічні науки.
7. Медичні науки.
8. Фармацевтичні науки.
9. Біологічні науки.
10. Хімічні науки.
11. Сільськогосподарські науки.
12. Ветеринарні науки.
13. Технічні науки.
14. Історичні науки.
15. Філософські науки.
16. Географічні науки.
17. Геологічні науки.
18. Фізико-математичні науки.
19. Культурологія.
20. Військові науки.
21. Національна безпека.
22. Соціологічні науки.
23. Політичні науки.
24. Фізичне виховання та спорт.
25. Державне управління.
26. Соціальні комунікації.

Всі учасники конференції отримають:

1) програму конференції (у разі необхідності);
2) сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості академічних годин: 6 год (0,2 кредита ECTS) (сертифікат видається у разі необхідності);
3) друкований збірник конференції (у разі необхідності);
4) електронний збірник конференції буде розміщено на сайті Центру фінансово-економічних наукових досліджень за адресою: http://www.economics.in.ua;
5) розміщення збірника конференції у бібліотеках України.

Для участі у конференції Вам необхідно до 29 вересня 2023 року (включно) надіслати на адресу організаційного комітету:
1. Тези.
2. Квитанція про оплату.
3. Відомості про авторів (скачати по наступному посиланню: http://www.economics.in.ua/2022/05/2022.html).
Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів.
Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ:
За умови отримання електронного збірника за результатами конференції організаційний внесок складає 120 грн. за одну публікацію (відправка здійснюється на електронну адресу учасника).


За умови отримання одного друкованого та електронного збірника за результатами конференції організаційний внесок складає 230 грн. за одну публікацію (відправка здійснюється Новою поштою або Укрпоштою, протягом 20 днів після проведення конференції).

Обсяг тез 2 – 3 сторінки формата А-4. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5.

У випадку перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки становить 30 грн.

Вартість 1 сертифіката учасника 30 грн. (у разі необхідності).
Вартість 1 програми конференції 40 грн. (у разі необхідності).


Сертифікат учасника та програма конференції можуть бути надіслані Вам у разі необхідності.
Прохання сертифікат та програму замовляти завчасно.


Ціна додаткового друкованого збірника (у разі необхідності) 110 грн.

Збірнику за матеріалами наукової конференції присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Тези подаються до 29 вересня 2023 року (включно) в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word.
Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5. Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана та мати назву.
Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль – 12 pt., інтервал між рядками – 1. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело.
Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку.
Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [1, с. 105]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою [1, с. 10; 2, с. 11].
Зверніть увагу, що список літератури оформлюється з урахуванням розробленого Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Приклад оформлення списку літератури Ви можете переглянути по наступному посиланню: http://www.economics.in.ua/2019/01/83022015.html.
Назва файлу та заявки повинна включати прізвище та представлений вид: Васанашвілі_тези та Васанашвілі_заявка.
Мови конференції: українська, англійська, польська, чеська, казахська.
Кількість співавторів тез – не більше трьох.
Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежується.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Назва секції
УДК
Васанашвілі В. М.
к. е. н., доцент,
професор кафедри економіки підприємства,
Грузинський технічний університет

МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Текст, текст, текст, текст, текст.
Список літератури
1.
2.

Роботи, які не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть розглядатися.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Прізвище, ім’я, по- батькові
Вищий навчальний заклад або організація
Науковий ступінь та вчене звання
Посада (вказати на якій саме кафедрі)
Робочий телефон
Мобільний телефон
E-mail
Форма участі (виберіть потрібний варіант для Вас):
– лише електронний збірник
або
– друкований та електронний збірник
Оберіть спосіб доставки матеріалів:
− Укрпоштою рекомендованим листом, Ви зможете через трекінг-сервіс дізнатися про його місцезнаходження, отримання у відділенні Укрпошти під підпис (вартість доставки 36 грн.)
або
− Новою поштою (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
Заповнюється тільки у разі замовлення друкованих матеріалів конференції
Адреса для відправлення матеріалів Наприклад: Дмитренко Іван Степанович, вул. Калинова 17, кв. 78, м. Полтава, 36300 (відправка буде здійснена Укрпоштою рекомендованим листом, Ви зможете через трекінг-сервіс дізнатися про його місцезнаходження, отримання у відділенні Укрпошти під підпис (вартість доставки 36 грн.)
або
Дмитренко Іван Степанович, м. Полтава, відділення № 32, тел. 095-670-08-67 (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
Заповнюється тільки у разі замовлення друкованих матеріалів конференції
Назва секції
Тема  доповіді
Сертифікат учасника (так / ні)
Прізвище, ім’я, по-батькові осіб яким необхідний сертифікат учасника
Програма конференції (так / ні).
Якщо програма необхідна вкажіть кількість екземплярів


Контакти:
Анна Василівна Шевченко – координатор конференції


Сподіваємося на плідну співпрацю!
На платформі Blogger.