БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ І СУСПІЛЬСТВА

УДК 33
ББК 65

Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 29 вересня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти і суспільства” з:
Бердянський державний педагогічний університет
Відокремлений структурний підрозділ “Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Волинський національний університет імені Леся Українки
ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” МОН України
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені О. Гончара
Донецький державний університет внутрішніх справ
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Запорізький національний університет
ЗВО “Подільський державний університет”
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут вищої освіти НАПН України
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Київський військовий ліцей ім. І. Богуна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Льотна академія Національного авіаційного університету
НАСГДСУ
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ТОВ “ЮРЕЛ”
Українська інженерно-педагогічна академія
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.