БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВО: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 липня 2018 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» з:
Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж Полтавського університету економіки і торгівлі
Брестский государственный технический университет
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
Житомирський державний технологічний університет
Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут проблем ринку та еколого-економічних досліджень НАНУ
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Львівський університет бізнесу та права
Миколаївський національний аграрний університет
Мукачівський державний університет
Національна академія прокуратури України
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний лісотехнічний університет України
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Тернопільський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський національний університет садівництва
Університет державної фіскальної служби України
Університет економіки та права «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
УО «Белорусский государственный экономический университет»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Центр досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії управління при Президентові України
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів, управління та права.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; національної безпеки і оборони в умовах кризових явищ; економіки сільського господарства і АПК; економіки промисловості; правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; туризму та готельно-ресторанної справи; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; енергоефективності економіки; статистики; маркетингу; менеджменту; публічного управління та адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; національного права держав в умовах глобалізації.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.