БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі» з:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Академія Державної пенітенціарної служби України
Академія національної оборони Грузії ім. Давида Агмашенебелі
Брестский государственный технический университет
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Гродненский государственный аграрный университет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державний університет ім. Акакія Церетелі
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Київський державний коледж туризму та готельного обслуговування
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський університет ім. Бориса Грінченка
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет державної фіскальної служби України
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Таврійський державний агротехнологічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
Управління Служби безпеки України в Одеській області
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.