БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 вересня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах» з:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Белорусский государственный аграрный технический університет
Брестский государственный технический университет
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України
Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
Донецький юридичний інститут МВС України
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
Запорізький національний університет
Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Маріупольський державний університет
Національна академія державного управління при Президентові України
Національний інститут стратегічних досліджень
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний університет харчових технологій
Одеський державний аграрний університет
Полтавська державна аграрна академія
Производственное унитарное предприятие «Оршанский молочный комбинат»
Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
Таджикский государственный университет коммерции
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Тернопільський національний економічний університет
Уманський національний університет садівництва
УО «Белорусский государственный экономический университет»
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Херсонське морехідне училище рибної промисловості
Херсонський морський інститут післядипломної освіти
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.