БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 грудня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, управління та права: теорія і практика» з:
Академія Державної пенітенціарної служби
Вiнницький тopгoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут Київського національного торговельно-економічного університету
Вінницький технічний коледж
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ірпінський державний коледж економіки та права
Київська обласна рада
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський університет права Національної академії наук України
Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Львівський торговельно-економічний університет
Маріупольський державний університет
Національна академія внутрішніх справ
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський національний морський університет
Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сумський державний університет
Університет державної фіскальної служби України
Університет економіки та права «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
Харківська державна академія культури
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Хмельницький університет управління та права
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.