БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 грудня 2018 р.): у 6 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі» з:
Брестский государственный технический университет
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж»
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний коледж
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет ім. В. Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
Економічний коледж ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана»
Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету
Житомирський державний технологічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Міжрегіональна академія управління персоналом
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського«Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
ПВНЗ «Київський міжнародний університет»
Полтавський інститут економіки і права
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський державний університет
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права
Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Чернігівський національний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.