БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ, УПРАВЛІННЯ І ПРАВО: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – 62 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» з:
Азербайджанский технический университет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний медичний університет
Вінницький національний технічний університет
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Донецький національний технічний університет
Донецький юридичний інститут МВС України
Запорізький національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Казахский национальный аграрный университет
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Криворізький державний комерційно-економічний технікум
Қазақ гуманитарлық- заң инновациялық университет
Львівський кооперативний коледж економіки та права
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія державного управління при Президентові України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Одеський національний політехнічний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Полтавське відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Рівненський інститут слов’янознавства
С. Сейфуллин атындағы Қахақ агротехникалық университетінің
Сумгаитский государственный университет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Таврійський державний агротехнологічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Українська академія друкарства
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет економіки та права «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
УО «Полоцкий государственный университет»
Управління Державної казначейської служби у Київському районі м. Харкова Харківської області
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Хмельницький національний університет
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.