БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 березня 2019 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 2. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» з:
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний коледж
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський державний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Донецький юридичний інститут МВС України
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький національний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва та архітектури
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет права НАН України
Коледж Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Львівський торговельно-економічний університет
Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський державний аграрний університет
Полесский государственный университет
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Сумський будівельний коледж
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний економічний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет державної фіскальної служби України
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський державний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний технологічний університет
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.