БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 березня 2019 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» з:
Академія адвокатури України
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлетроники
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж національного університету біоресурсів і природокористування України»
Горийский государственный учебный университет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Луганський національний аграрний університет
Луцький педагогічний коледж
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії
Національна школа суддів України
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний університет фізичного виховання і спортуУкраїни
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська національна академія зв’яку ім. О. С. Попова
Полесский государственный университет
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський будівельний коледж
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Університет митної справи та фінансів
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернігівський національний технологічний університет
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.