БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 липня 2019 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – 67 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права» з:
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
ДВНЗ «Придніпровська держана академія будівництва та архітектури»
Дніпровський гуманітарний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Київська місцева прокуратура № 2
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
КП «Харківський метрополітен»
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Львівський національний аграрний університет
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Маріупольський міський центр зайнятості
Міжрегіональна академія управління персоналом
Національна академія Національної гвардії України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет державної фіскальної служби України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Рахункова палата України
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний економічний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет залізничного транспорту
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права ім.Леоніда Юзькова
Чернігівський національний технологічний університет
Ягеллонський університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.