БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 серпня 2019 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – 65 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» з:
Білоцерківський національний аграрний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Державний університет інфраструктури та технологій
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький національний університет
ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 69 м. Харків
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Ірпінський державний коледж економіки та права
Київський університет імені Бориса Грінченка
Луганський Центр розвитку місцевого самоврядування
Львівський державний університет внутрішніх справ
Міжнародний університет фінансів
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України
Національна академія внутрішніх справ МВС України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська морська академія»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет державної фіскальної служби України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський державний екологічний університет
Полесский государственный университет
ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Рівненський НДЕКЦ МВС України
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
ТОВ « ВІН-ГРУП»
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський національний університет садівництва
Університет економіки та права «КРОК»
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Ягеллонський університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.