БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 серпня 2019 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика» з:
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончора
ДННУ «Академія фінансового управління»
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький національний університет
Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Київський міжнародний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Львівський університет бізнесу та права
Маріупольський державний університет
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Одеський національний морський університет
Пирятинський РС УДМС України в Полтавській області
Полтавський інститут бізнесу
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Тернопільський національний економічний університет
ТОВ «Алюкс»
Українська інженерно-педагогічна академія
Університет державної фіскальної служби України
Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернігівський національний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.