БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 вересня 2019 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – 71 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» з:
Барановичский государственный университет
Белорусский государственный экономический университет
Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
Донецький юридичний інститут МВС України
Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський міжнародний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ
Лодзинский университет
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
ННЦ «Інститут землеробства НААН»
ОАО «8 Марта»
Одеський національний морський університет
Полтавський університет економіки і торгівлі
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Рівненський інститут слов’янознавства
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Університет державної фіскальної служби України
Університет економіки та права «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
Харківський навчально-науковий інститут «Університет банківської справи»
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Чернівецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.