БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 жовтня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» з:
Белорусский национальный технический университет
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний технічний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький національний університет
Институт экономики НАН Беларуси
Інститут управління і права НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Ірпінський державний коледж економіки та права
КЗ «Виставково-музейний комплекс «Тростянецький»
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет ім. Бориса Грінченка
Луцький національний технічний університет
Львівський торговельно-економічний університет
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Льотна академія Національного авіаційного університету
Маріупольский державний університет
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Научно-технический центр Академии связи Украины
Національна академія державного управління при Президентові України
Національна академія Служби безпеки України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Одеський державний університет внутрішніх справ
Одеський національний економічний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»
Полесский государственный университет
Полтавський інститут бізнесу
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Ташкентский государственный юридический университет
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет
Транспортний національний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Университет международного бизнеса
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Учреждение образования «Барановичский государственный университет»
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Херсонський національний технічний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Чернігівський національний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.