БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 грудня 2019 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 3. 59 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі” з:
Брестский государственный технический университет
Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
ДВНЗ “Криворізький економічний інститут “Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана”
ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДННУ “Академія фінансового управління”
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Інститут банківських технологій та бізнесу Державного вищого навчального закладу “Університет банківської справи”
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський університет права Національної академії наук України
Київський університет ринкових відносин
Криворізький національний університет
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Малиновський районний суд міста Одеси
Маріупольський державний університет
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Національна академія Служби безпеки України
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Запорізька політехніка”
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Полесский государственный университет
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
Ташкентский аграрный университет Андижанский филиал
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Університет державної фіскальної служби України
Університет економіки та права “КРОК”
Університет митної справи та фінансів
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Чернігівський національний технологічний університет
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Чортківський коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.