БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 березня 2020 р.): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку” з:
Академія Державної пенітенціарної служби
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”
ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський державний технічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецький юридичний інститут МВС України
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”
Житомирський національний агроекологічний університет
Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Запорізький національний університет
Казахский национальный аграрный университет
Кам’янець-Подільський коледж економіки, права та інформаційних технологій Кам’янець-Подільського податкового інституту
Каракалпакский государственный университет
Київський міжнародний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет права Національної академії наук України
Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету
Молдавская экономическая академия
Науково-дослідний інститут публічного права
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний лісотехнічний університет України
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Національний транспортний університет
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеська національна академія харчових технологій
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумгаитский государственный университет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта
Тернопільський національний економічний університет Хмельницький навчально-науковий інститут
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський національний університет садівництва
Університет “КРОК”
Університет митної справи та фінансів
Університет державної фіскальної служби України
УО “Барановичский государственный университет”
УО “Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина”
УО “Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”
Харківська державна академія культури
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Хмельницький національний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Чернігівський національний технологічний університет
Henan Institute of Science and Technology, Henan, China

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.