БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА (частина 4)


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 березня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. 63 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права” з:
Beijing Union University
Dokuz Eylül Üniversitesi
Odessa National Academy of Food Technologies
Академия национальной обороны Грузии им. Давида Агмашенебели
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Академія Державної пенітенціарної служби
Білоцерківський національний аграрний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»
Государственный университет им. А. Церетели
Государственный университет управления
Гродненский аграрный университет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Державна екологічна академія
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецький юридичний інститут МВС України
Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ
Київський національний економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет права Національної академії наук України
Коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Коледж ПВНЗ Університет Короля Данила
Комерційний технікум Дніпровського державного технічного університету
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжнародний гуманітарний університет
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького
Національний авіаційний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний економічний університет
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Полесский государственный университет
Поліський національний університет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Рівненський коледж НУБіП України
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський національний університет садівництва
Университет международного бизнеса (UIB)
Університет державної фіскальної служби України
Університет Короля Данила
УО «Барановичский государственный университет»
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хмельницький навчально-науковий інститут Тернопільського національного економічного університету
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.