БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Сучасні тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 травня 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права» з:
Академія адвокатури України
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківский авіаційний інститут»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський університет економіки і торгівлі
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний економічний університет
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хмельницький yнiвеpситет yпpавлiння та пpава iменi Леoнiда Юзькoва

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.