БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (частина 4)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 травня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації» з:
Барановичский государственный университет
Белорусский государственный технологический университет
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Белорусский государственный экономический университет
Білоцерківський національний аграрний університет
Брестский государственный технический университет
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний університет «Житомирська політехніка»
Державний університет телекомунікацій
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДННУ «Академія фінансового управління»
Донецький державний університет управління
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Економіко-технологічний інститут ім. Р. Ельворті
Житомирський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
Запорізький національний університет
ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет права Національної академії наук України
Криворізький національний університет
Національна академія правових наук України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний економічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський інститут бізнесу
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
СОУ АТ«Ощадбанк»
Сумський державний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Тернопільський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
УО «ГГТУ им. П. О. Сухого»
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харьковский институт ЧАО «ВУЗ» МАУП»
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.