БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 18 червня 2020 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права» з:
БГУИР «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный экономический университет
Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси»
Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський нaціонaльний університет імені Олеся Гончaрa
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецький юридичний інститут МВС України
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті
Запорізький національний університет
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ
Криворізький національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
Львівський університет бізнесу та права
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука
Молдавская экономическая академия
МЦ «КіндерКлінік»
Національна академія Служби безпеки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Одеський національний економічний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет імені І .І. Мечникова
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Полтавський університет економіки і торгівлі
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Ташкентский государственный экономический университет
Тернопільський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Університет «КРОК»
Університету державної фіскальної служби України
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.