БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК ТА ПРАВО: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ДОСЯГНЕННЯ


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік та право: проблеми, тенденції, досягнення: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. 309 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік та право: проблеми, тенденції, досягнення» з:
ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем
Академія Державної пенітенціарної служби
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУЕТ
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія МВС України
Національна академія Служби безпеки України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет водного господарства і природокористування
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Одеський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
Поліський національний університет
Полтавський юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого
ПРаТ «ВНЗ «МАУП»
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Університет «КРОК»
Університет митної справи та фінансів
Університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Чорнорський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.