БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 травня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах» з:
Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГ КР НААН
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний коледж
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Державний університет економіки і технологій
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Дніпровський національний університет імені О. Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДННУ «Академія фінансового управління»
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський університет права Національної академії наук України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний економічний університет
Полтавський юридичний інститут НУЮ імені Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
ЦДПУ імені Володимира Винниченка
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.