БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК І ПРАВО: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 травня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 352 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік і право: актуальні питання і перспективи розвитку» з:
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный экономический университет
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний коледж
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВНЗ ПрАТ «МАУП»
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний університет інтелектуальних технологій зв’язку
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
Київський міжнародний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет права Національної академії наук України
Класичний приватний університет
Луганський НДЕКЦ МВС
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжрегіональної академії управління персоналом
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Національного університету біоресурсів і природокористування України
НТУ «Дніпровськa політeхнікa»
Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ПрАТ «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом» Навчально-науковий інститум права ім. князя Володимира Великого
С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
ТОВ «Харківський університет»
Український державний університет залізничного транспорту
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківського національного університету внутрішніх справ
Хмeльницький унiвeрситeт управлiння та права iмeнi Лeoнiда Юзькoва
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський інститут Університет банківської справи
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.