БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 травня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в сучасних умовах» з:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет права Національної академії наук України
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний економічний університет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Сумський національний аграрний університет
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет міського господарства
ім. М. О. Бекетова
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський інститут Університет банківської справи

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.