БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 липня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 49 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика» з:
ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»
ДННУ «Академія фінансового управління»
Західноукраїнський національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет цивільного захисту України
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Ужгородський національний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.