БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Інноваційна парадигма розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15 вересня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна парадигма розвитку економіки, фінансів, обліку та права» з:
Sumgayit State University
Uniwersytet Wrocławski
Белорусский государственный экономический университет
Брестский государственный технический университет
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДНЗ «Богуславський ЦПТО»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Західноукраїнський національний університет
Институт экономики НАН Беларуси
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Сумський будівельний коледж
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Уманський державнмй педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет «Україна»
Університет Григорія Сковороди у Переяславі
Університет митної справи та фінансів України
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.