БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології та суспільство: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 6 жовтня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології та суспільство: проблеми та перспективи» з:
Al-Farabi Kazakh National University
Академія зовнішньої розвідки України
Белорусский государственный технологический университет
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Український держаний хіміко-технологічний університет»
Державний університет «Одеська політехніка»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаський державий педагогічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 33 м. Умань
Ірпінський фаховий коледж економіки та права
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва та архітектури
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет фізичного виховання і спорту України
Криворізький державний педагогічний університет
Кропивницький музичний фаховий коледж
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Минский государственный лингвистический университет
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури
Національна академія Служби безпеки України
Національна металургійна академія України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний фармацевтичний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Сумський державний університет
Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України
Харківська державна академія фізичної культури
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Черкаська медична академія
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.