БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА В ХХІ СТОЛІТТІ


УДК 33
ББК 65

Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 вересня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХІ столітті» з:
Відокремлений структурний підрозділ «Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету»
ВСП ВоФК НУХТ
ДВНЗ «Український держаний хіміко-технологічний університет»
Державна установа «Академія патрульної поліції»
Державний університет «Одеська політехніка»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медичний університет
Запорізький національний університет
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
Ірпінський фаховий коледж економіки та права
Казахский национальный медицинский университет имени C. Д. Acфeндияpoвa
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗ «НВК «Криворізька спеціалізована школа I – III ступенів
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика
Національний авіаційний університет
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет водного господарства і природокористування
Національний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний морський університет
Університет Марії Кюрі-Склодовської
Фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Центральноукраїнський педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.