БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та технологій» з:
Бердянський державний педагогічний університет
Військова академія
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «ХКТФК НТУ «ХПІ»
Гомельский государственный медицинский университет
ДВНЗ ДДПУ «Горлівський інститут іноземних мов» державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»
Державний біотехнологічний університет
Державний університет «Одеська політехніка»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Луцький педагогічний фаховий коледж Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Львівський національний університет ім. І. Франка
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний фармацевтичний університет
НТУ «Дніпровська політехніка»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Полесский государственный университет
Поліський національний університет
Український державний університет науки і технологій
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.