БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології, інновації: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 листопада 2021 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. 97 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології, інновації: тенденції, виклики, перспективи» з:
International Black Sea Univerisity
Академія зовнішньої розвідки України
Белорусский государственный экономический университет
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»
ВСП Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ
Господарський суд Дніпропетровської області
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
Державний податковий університет
Державний університет «Одеська політехніка»
Державний університет телекомунікацій
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медичний університет
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
ЗЗСО № 17 м. Луцьк
КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Криворізької міської ради
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектур
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської обласної ради
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей №28 Луцької міської ради»
Кривоозерський професійний аграрний ліцей
Луганська державна академія культури і мистецтв
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Міжрегіональна академія управління персоналом
Національна академія прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська морська академія»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет технологій та дизайну
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НУК імені Адмірала Макарова
Одеський національний морський університет
Одеський національний політехнічний університет
Поліський національний університет
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський державний педагогічний університет А. С. Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Український державний університет науки і технологій
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет державної фіскальної служби України
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу
Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.