БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА (частина 3)

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 грудня 2021 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 3. 86 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства» з:
«Бериславський медичний фаховий коледж» Херсонської обласної ради
University of South Bohemia
Бердянський державний педагогічний університет
Військова академія
Вінницький тoргoвeльнo-eкoнoмічний інститут КНТEУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ»
Гродненский государственный медицинский университет
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка
Криворізький державний педагогічний університет
Львівський інститут соціальних та економічних відносин
Львівський національний університет імені Івана Франка
Маріупольська гімназія № 2
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Національний фармацевтичний університет
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Одеська державна академія будівництва та архітектури
ПВНЗ «Київський університет культури»
Поліський національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет імені Альфреда Нобеля
Університет митної справи та фінансів
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Центральноукраїнський педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.