БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК І ПРАВО: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМИ

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік і право: проблеми, тенденції, напрями: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 листопада 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції Економіка, фінанси, облік і право: проблеми, тенденції, напрями» з:
Білоцерківський національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет «ХПІ»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
НТУ «Дніпровська політехніка»
Полтавський державний аграрний університет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Рівненський інститут університет «Україна»
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Унівеситет банківської справи
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.