БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право: концептуальні та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 3 грудня 2021 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: концептуальні та практичні аспекти розвитку» з:
Вiнницький тoргoвo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний фаховий коледж
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Державний університет економіки та технологій
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Криворізький національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет біоресурсів і природокористування
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Полесский государственный университет
Поліський національний університет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ПрАТ «ВНЗ»МАУП» Полтавський центр дистанційного навчання
Сумський національний аграрний університет
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.