БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВО В XXI СТОЛІТТІ: НАУКОВІ ІДЕЇ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 грудня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації» з:
ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури
Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола
Державний біотехнологічний університет
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
ДНЗ «ОВПУ МТС»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Кам’янець-Подільський Центр дитячої та юнацької творчості
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Клінічна лікарня «Феофанія»
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 69
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський базовий медичний фаховий коледж
Миколаївський національний аграрний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Міжрегіональна академія управління персоналом
Національна академія Національної гвардії України
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Чернігівська Політехніка»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний фармацевтичний університет
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет банківської справи
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.


Завантажити збірку

На платформі Blogger.