БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

УДК 33
ББК 65

Перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 травня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 58 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в Україні та світі» з:
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Хмельницький університет упрaвління тa прaвa імені Леонідa Юзьковa
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.