БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 54 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: теорія і практика» з:
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Буковинський державний медичний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Дніпровський державний медичний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченкa
Мукачівський державний університет
Національна академія педагогічних наук України
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Національний фармацевтичний університет
Одеський національний технологічний університет
Тернопільський педагогічний національний університет імені Володимира Гнатюка
ТОВ «УПГ-Інвест»

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.