БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ І СУСПІЛЬСТВО: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології і суспільство: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 12 листопада 2022 р.): у 2 ч. Житомир: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології і суспільство: тенденції, виклики, перспективи» з:
Академія Державної пенітенціарної служби
Асоціація гастроентерологів України
Боярський Фаховий коледж НУБіП України
Буковинський державний медичний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
ВСП «Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ імені О. М. Бекетова»
ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НХТ»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний біотехнологічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради
Інститут педагогіки НАПН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Козелецький ліцей № 3 Козелецької селищної ради Чернігівської області
Львiвський нaцiонaльний унiверситет ветеринaрної медицини тa бiотехнологiй iменi С. З. Ґжицького
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний авіаційний університет
Національний університет «Одеська Політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Поліський національний університет
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет науки і технологій
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького
Хмельницький національний університет
Чернівецька обласна організація «Асоціація терапевтів ім. акад. В. Х. Василенка»

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.