БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК І ПРАВО В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік і право в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 жовтня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 102 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік і право в умовах сучасних викликів» з:
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Автотранспортний фаховий коледж КНУ»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Інститут розвитку села та сільського господарства Польська Академія Наук
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний технологічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Харківський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Центральноукраїнський національний технічний університет
Черкаський державний бізнес коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.