БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 16 грудня 2022 р.). Житомир: ЦФЕНД, 2022. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика» з:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Державний біотехнологічний університет
Державний податковий університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 81» Дніпровської міської ради
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Одеський національний економічний університет
Поліський національний університет
Сумський національний аграрний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.