БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 25 листопада 2022 р.): у 2 ч. Умань: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика» з:
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості НХТ»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет «Житомирська Політехніка»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут електронної фізики НАН України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлінського
Національний авіаційний університет
Національний інститут стратегічних досліджень
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет харчових технологій
Поліський національний університет
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський державний технологічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.