БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 26 листопада 2022 р.): у 2 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання науки, освіти та технологій» з:
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державний торговельно-економічний університет
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ЗДО № 7 «Посмішка» Мирноградської міської ради
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Криворізький національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський ліцей № 5 імені Олександра Борисенка Рівненської міської ради
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Ужгородський національний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет Повітряних Сил
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.