БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 10 січня 2023 р.). Рівне: ЦФЕНД, 2023. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах» з:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут продовольчих ресурсів НААН
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Національна академія внутрішніх справ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
Одеський національний економічний університет
Поліський національний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.