БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 9 лютого 2023 р.): у 3 ч. Кременчук: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства» з:
Бердичівський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки»
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Державний торговельно-економічний університет
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Донецький державний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДУ «Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України»
Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститу педагогіки НАПН України
Інститут проблем виховання НАПН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер ЧОР»
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний некомерційний заклад Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня»
Криворізький державний педагогічний університет
Луцький національний технічний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Льотна академія Національного авіаційного університету
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»
Національний авіаційний університет
Національний музей-заповідник українського гончарства
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Національний університет харчових технологій університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
ПВНЗ «Київський університет культури»
Педагогічний фаховий коледж КЗВО «Хортицька національна навчально–реабілітаційна академія» ЗОР
Полтавський державний медичний університет
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Уманський національний університет садівництва
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Центральноукраїнський національний технічний університет
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.