БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права: досвід та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 9 березня 2023 р.): у 2 ч. Кропивницький: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 55 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права: досвід та перспективи» з:
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький технічний фаховий коледж
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державний податковий університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Львівський університет бізнесу та права
Науково-дослідна судово-експертна установа
Національний авіаційний університет
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Поліський національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Український державний університет науки і технологій
Український державний хіміко-технологічний університет
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.