БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 21 березня 2023 р.): у 2 ч. Умань: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів» з:
HAN university of applied sciences
Буковинський державний медичний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький металургійний фаховий коледж ДУЕТ»
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державний торговельно-економічний університет
Донбаський державний педагогічний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ДУ Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України
Запорізький державний медичний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет ім. Бориса Грінченка
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний фармацевтичний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний технологічний університет
Полтавський державний медичний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ужгородський національний університет
Український державний університет науки і технологій
Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет внутрішніх справ
Чернівецький медичний фаховий коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.